Денонощни телефони на Траурна агенция “МЕМОРИ” – Русе

0883 495 757   |    0896 655 526

E-mail: memory91 @ abv.bg

    Производствен цех:

    Русе, ж.к. Здравец-Изток, ул. ‘Котовск’ 5
    (района на подстанцията, срещу детска градина ‘Пролет’, до блок Ния)