Денонощни телефони на Траурна агенция “МЕМОРИ”     0883 / 495 757        0896 / 655 526

На практика възможностите за скулптурна работа, пластики и релефи са неограничени.